X
ПОМОЩ

Преди да започнете работа е нужно да знаете няколко особености. Виртуална България е система, която използва технологиите Javascript, Adobe Flash, Pop-up windows. За да е възможно разглеждането на страницата е необходимо вашият браузер да поддържа тези технологии.

  • Adobe Flash moжете да инсталирате като посетите официалната страница на Adobe
  • В зависимост от вида и версията на вашия браузер активацията на Javascript и премахване на Pop-Up блокировката се извършват по различен начин. Ето как можете да направите тези настройки:

Internet Explorer

Изберете от менюто на браузера Tools->Internet Options, след което в прозореца имате две стъпки:

1) За премахване на Pop-Up изберете Privacy и премахнете отметката Turn on Pop-up blocker (отметката може да се казва също и Block pop-ups).
2) За активиране на Javascript - от същия прозорец сега изберете Security, след това изберете картинката с текст Internet, след което натиснете бутона Custom Level. Сега на екрана би трябвало да виждате още един прозорец, озаглавен Security Settings - Internet Zone. Тук трябва да откриете в списъка Scripting->Active scripting и да се уверите, че е избрана опцията Enable. Потвърдете с Ok.

След като направите настройките потвърдете с Ok и презаредете страницата.

Mozilla Firefox

От менюто на браузера изберете Tools->Options->Content, след което премахнете отметката на Block pop-up windows и се уверете, че има отметка на Enable JavaScript. Потвърдете с Ok.

Safari

Премахнете отметката на "Block Pop-Up Windows" от менюто "Edit"

За да сте сигурни, че вашият браузър ще отчете направените промени е нужно да се подсигорите като го затворете и отворете страницата отново.

Системата Виртуална-България предлага лесена и удобна навигация. В основтото меню са разположени няколко възможности за избор както следва:

ВИРТУАЛНА КАРТА

При посочване на ВИРТУАЛНА КАРТА се появява падащо меню от където имате възможност да покажете географската карта. Какво точно ще бъде визуализирано зависи от това, което сте избрали:

Обща - показва общата карта, върху която са изобразени всички налични обекти под формата на малки червени маркери. В зависимост от категорията обект се различават и различни видове маркери с цел по-лесно ориентиране. При щракане върху конкретен маркер изскача малък прозорец със снимка, в който можете да изберете РАЗГЛЕДАЙ ПАНОРАМА С ТЕКСТ или ВИЖ НА ЦЯЛ ЕКРАН.

По региони - при посочване на тази опция се появява още едно подменю, чрез което избирате региона, който привлича Вашето внимание;

По раздели - при посочване на тази опция се появява падащо меню, чрез което можете да изберете вида на обектите според вашия интерес: например исторически културни, природни обекти;

Тип карта - предоставя възможност за смяна на вида на картата - нормално, релефна, сателитна или хибрид

Докато картата е видима - в дясната и част се визуализира бутон ТЪРСАЧКА. При натискане на този бутон се появява страничен прозорец, в който имате възможност да търсите конкретен обект или група обекти. Предоставена е възможност да търсите в категорията обект, в неговото описание име или разположение. Така например ако търсите обекти по думата манастир - в прозореца ще се появят всички обекти, които са свързани по някакъв начин с думата манастир. При избор на кой да е обект от списъка, картата се позиционира на точното място, като се вижда вече отворен малкия прозорец, който се вижда и при избор на даден маркер от картата.ПО РАЗДЕЛИ

Опцията ПО РАЗДЕЛИ дава възможност да видите обектите под формата на списък без да виждате тяхното разположение по картата. Заедно с посочването на менюто се появява и падащо меню, чрез което можете да се съсредоточите върху желаната от вас тема: исторически, културни природни и други обекти или всичкиЗА ПРОЕКТА

Опцията ЗА ПРОЕКТА отваря падащ прозорец в който можете да видите подробна информация за нас и нашите цели. При повторно натискане прозорецът се скрива. Затварянето му може да стане и от специално предвиденият за тази цел бутон X, разположен в горната дясна част на самия прозорец. В случай че текста в прозореца е по-обемист, в дясната част се появява също и скролер за придвижване на текста.ЗА КОНТАКТИ и ПОМОЩ

Опциите ЗА КОНТАКТИ и ПОМОЩ работят по същия начин.X